Đăng ký mua thẻ chăm sóc sức khỏe để được hoàn tiền 200% khi nằm viện, thai sản, chăm sóc sức khỏe.

thiết lập quỹ tài chính cho gia đình bạn

Bao nhiêu tuổi thì được tham gia BHNT ?

Độ tuổi có thể tham gia BHNT từ 1 tuổi đến 65 tuổi.

Độ tuổi tham gia cho phép từ 01 tháng tuổi tới 65 tuổi.

Nên tham gia BHNT cho ai thì đúng ?

Nên dành ra 10-15% thu nhập mỗi tháng để tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Phần thu nhập còn lại dùng cho các kế hoạch chi tiêu, tiêu dùng ngắn hạn.

Phần tiền dành cho bảo hiểm nhân thọ là kế hoạch tiết kiệm dài hạn, phòng ngừa những khi ốm đau, bệnh tật, giúp bạn có quỹ hưu trí khi về già.

Khi nào nên tham gia BHNT ?

Nên tham gia càng sớm càng tốt, khi còn sức khỏe.

Tham gia sớm mức phí bảo hiểm sẽ thấp hơn, và cơ hội được duyệt hồ sơ cao hơn.

Tham gia muộn mức phí sẽ cao hơn, và còn không được duyệt hồ sơ nếu sức khỏe suy giảm.

Tham gia BHNT cho bố mẹ hay con trước ?

Nên tham gia cho bố mẹ trước.

Thu nhập của bố mẹ rất quan trọng trong gia đình và con cái. Do đó cần bảo vệ thu nhập của bố mẹ trong mọi hoàn cảnh có thể xảy ra.

Khi có điều kiện, mỗi người trong gia đình nên có 1 hợp đồng bảo hiểm riêng biệt để được bảo vệ tốt nhất.

Nếu các năm sau không có tiền đóng phì thì sao ?

Các hợp đồng đều có điều khoản về vấn đề này dựa trên Luật bảo hiểm:

  1. Bạn có 60 ngày gia hạn để nộp phí và vẫn được bảo vệ trong suốt thời gian này.
  2. Sau 60 ngày không nộp phí, công ty bảo hiểm sẽ trích tiền trong tài khoản bảo hiểm của bạn (nếu có) để đóng phí. Nếu số dư không đủ để đóng bạn có thể làm đơn yêu cầu Bảo hiểm giảm để không bị tạm dừng hợp đồng.
  3. Nếu hợp đồng bị tạm dừng, bạn có 24 tháng để kích hoạt lại hợp đồng. Bạn sẽ đóng bù các khoản phí đã thiếu. Hợp đồng tiếp tục chạy.
  4. Sau 24 tháng mà không kích hoạt lại hợp đồng, thì hợp đồng của bạn chính thức chấm dứt.

Ở một số sản phẩm, bạn có thể linh hoạt đóng phí hàng năm, thậm chí vài năm không nộp phí vẫn được bảo vệ.

Có mất phí tư vấn cho tư vấn viên không ?

Bạn hoàn toàn không mất khoản phí gì khi tìm hiểu bảo hiểm nhân thọ: Không phí tư vấn, không phí hồ sơ, Không phí trung gian. Bạn được lựa chọn các quyền lợi mà mình tham gia.

Người đại lý có trách nhiệm và nghĩa vụ tư vấn, chia sẻ với bạn cách thức tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Tham gia BHNT thì phải đóng bao nhiêu tiền ?

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ bạn chỉ nên trích 8 – 15% tổng thu nhập của mình để tham gia vào BNHT.