Vẫn còn nhiều người chưa biết được sự quan trọng ảnh của bảo hiểm em xe máy bắt buộc điều này dẫn tới lợi ích của người đi xe máy cái một phần nào đó đó bị ảnh hưởng rất lớn. Thế nên hôm nay sự thật bảo hiểm sẽ chia sẻ trẻ cho bạn đọc về bảo hiểm xe máy bắt buộc và những thông tin mà bạn cần nên biết khi tham gia bảo hiểm em xe mới bắt buộc.

Thứ nhất bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì?

Là loại hình bảo hiểm bảo hiểm trách nhiệm dân sự sự đối với bên thứ ba, có nghĩa là là trách nhiệm em đối với người bị tai nạn.

Thứ hai mục đích của bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì?

Mục đích chính của nó nó là là dùng để khắc phục phục những hậu quả sau khi bị tai nạn hoặc những rủi ro khác khi tham gia giao thông đường bộ. Theo đó là những điều điều cần chú ý như sau:

Điều thứ nhất: Bảo hiểm xe máy bắt buộc giúp cho người mua bảo hiểm bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn tức là là người gây tai nạn chính là người mua bảo hiểm:

Trong các trường hợp ấp thuộc phạm vi đi bảo hiểm em người có đầy đủ giấy tờ Hợp pháp khi điều khiển giao thông sẽ không phải phải đền bù ù cho người bị va chạm thay vào đó đó đơn vị bảo hiểm em sẽ đứng ra ra chi trả phần trách nhiệm dân sự này. Mặt khác những thiệt hại về thân thể lẫn phương tiện giao thông của người gây ra tai nạn hay chính là người khi mua bảo hiểm em xe máy máy bắt buộc thì thì sẽ không được được bồi thường trong phạm vi bảo hiểm

Điều thứ hai: bồi thường cho bên thứ 3 tức là người bị tai nạn dù họ có lỗi hay không.

Điều này có nghĩa là là tất cả thiệt hại về tinh thể để của bên thứ ba tức nạn nhân đều được công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại dù nạn nhân có lỗi hoặc không có lỗi.

Tuy nhiên Công ty bảo hiểm em phải căn cứ vào tính chất của vụ tai nạn bạn để xem xét bồi thường cho nạn nhân.  Nếu đi đúng luật thì thì người dân sẽ được chi trả và ngược lại, nếu đi sai luật sẽ không được bồi thường.  Trường hợp cả hai đều mắc lỗi tức là lỗi hỗn hợp thì việc bồi thường sẽ dựa trên kết quả kết luận của đơn vị cảnh sát giao thông.

Bạn nên xem: Mua bảo hiểm xe máy ở đâu ?

Điều thứ ba: các trường hợp ốp và bảo hiểm xe máy bắt buộc sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường: 

Hành động cố ý của chủ xe lái xe của người bị thiệt hại, lái xe gây tai nạn rồi cố ý bỏ chạy, lái xe không có giấy phép lái xe phù hợp, ,tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn, chiến tranh, khủng bố, động đất đất, thiệt hại đối với vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giá giấy tờ có giá trị, đồ cổ tranh ảnh quý hiếm, hài cốt.

Bạn cũng nên cần mua thêm những sản phẩm bảo hiểm tự nguyện khác để đảm bảo toàn diện cho bản thân cũng như phương tiện của chính mình khi có sự cố bố xảy ra hoặc để đề phòng rủi ro do không may.